de
en
cn
ru
cz

Prohlášení o ochraně dat

Ochrana osobních údajů při jejich shromažďování, zpracování a používání během návštěvy našich webových stránek je naše snažná prosba. Vaše data jsou chráněna v souladu s platnými zákonnými předpisy. Osobní nebo identifikační údaje jsou na těchto stránkách shromažďovány pouze v technicky nutném rozsahu.

Následují informace o tom, jaká data jsou během Vaší návštěvy na naší webové stránce shromažďována a jakým způsobem jsou využita.

1. Získávání a zpracování dat

Každý přístup na naši webovou stránku a každé stažení dat zde uložených má za následek vytvoření protokolu, který je z důvodu správy systému a bezporuchového provozu zaevidován. Data z těchto protokolů jsou ukládána. Jedná se o tato data: jméno souboru, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném stažení dat, internetový prohlížeč a poptávaná doména. Kromě toho jsou zaznamenány IP adresy počítačů.

2. Nakládání s osobními údaji a jejich předávání

Poskytnuté osobní údaje používáme pouze k zodpovězení Vaší poptávky, k vypracování s Vámi uzavírané smlouvy a pro technickou správu.

Vaše osobní data budou třetím osobám předávána či jiným způsobem zprostředkována pouze v případě, že to bude nezbytné k vyřízení zakázky - především se jedná o objednací údaje předávané našim dodavatelům, dále pokud si to vyžádají účetní důvody, pokud to bude předepisovat zákonná povinnost nebo v případech, kdy Vás výslovně požádáme o povolení. Toto povolení máte v budoucnosti možnost kdykoliv zrušit.

Vymazání uložených osobních údajů bude následovat po odvolání Vašeho souhlasu s ukládáním dat, dále jestliže váš poznatek ke splnění důvodů ukládání nebude dále žádoucí a nebo pokud by bylo další ukládání dle jiných zákonných důvodů nepřípustné.

3. Cookies

Na internetových stránkách jsou na více místech používány tzv. Cookies. Ty slouží k tomu, aby byla naše nabídka více uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou archivovány ve Vašem počítači a zároveň jsou ukládány internetovým prohlížečem. Většina cookies, které používáme, jsou tzv. " Session-Cookies ". Po ukončení návštěvy naší internerové stránky jsou automaticky odstraněny. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry.

4. Odkazy na další webové stránky

Za odkazy na další webové stránky a jejich obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

5. Newsletter

V případě zájmu o odběr našeho Newsletteru budeme potřebovat Vasi e-mailovou adresu, prohlášení, že jste jejím majitelem a Váš souhlas s odebíráním Newsletteru. Tyto informace budou shromažďovány pouze z důvodu, abychom Vám mohli Newsletter zasílat a měli zaevidován Váš souhlas. Data nebudou poskytována třetím osobám. Objednávku Newsletteru a souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv zrušit.

6. Bezpečnostní upozornění

Chráníme Vaše osobní údaje tím, že se snažíme uložit je, za podpory veškerých technických a organizačních možností, takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím stranám. V případě.

7. Informace, změna a zrušení uložených údajů

Na vyžádání Vám rádi poskytneme informace o uložených údajích, které se týkají Vaší osoby, a zároveň i informace o jejich původu a účelu nynějšího uložení. Dále máte možnost dát pokyn k úpravě, blokování nebo smazání Vašich údajů. Vámi udělený souhlas k získávání, zpracování a používání údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

8. Ostatní

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH si ponechává právo kdykoliv bez předchozího oznámení změnit toto prohlášení o ochraně údajů. Takováto změna platí ihned po zveřejnění. Z těchto důvodů prosím prohlášení o ochraně údajů v pravidelných intervalech kontrolujte, aby jste zaručili, že znáte aktuální ustanovení k zjišťování a zacházení s důvěrnými informacemi. Průběžným používáním a návštěvou webových stránek společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH souhlasíte s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně údajů (změny vyhrazeny).


JUNKER GROUP
Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat