de
en
cn
ru
cz

Tiráž

Vydavatel:

Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany

Telefon: +49 (0)7838 84-0
Fax: +49 (0)7838 84-302
E-Mail: info@junker.de
www.junker-group.com

Jednatelé: Rochus Mayer
Zapsaná v obchodním rejstříku obvodního soudu ve Freiburgu - HRB 480091
DIČ: DE 811188759
ICO: 14014/64200

Za obsah zodpovídá

Podle § 10 odst. 3 německé Státní smlouvy o mediálních službách

Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany

Stahování dat  a softwaru

Majitel domény neručí za správnost dat a softwaru, který lze stáhnout z těchto webových stránek. Software je pravidelně kontrolován držitelem domény na výskyt virů. I přesto doporučujeme zkontrolovat data a software po stažení nejnovějším antivirovým softwarem.

Autorská práva a další práva

Obsah této webové stránky je chráněn autorským zákonem. Kopie informací z této webové stránky smí být pořizovány a uloženy do vlastního počítače pouze pro nekomerční a osobní potřebu. Grafika, texty, loga, fotografie atd. smí být stahovány, reprodukovány, kopírovány, měněny, zveřejňovány, přeposílány, předávány nebo jinak používány pouze na základě písemného souhlasu majitele domény. V případě názvů produktů nebo názvů firem se může jednat o registrované ochranné známky. Neoprávněné použití může mít za následek vznik nároku na náhradu škody a nárok na zdržení se další neoprávněné činnosti.

Ručení

Majitel domény nenese odpovědnost za škody, zejména ne za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, systémové nebo výrobní výpadky, vyplývající z užívání této webové stránky nebo ze stahování dat. Pokud jsou vzniklé škody způsobené v důsledku používání webových stránek nebo stahování dat nebo hrubou nedbalostí, omezení odpovědnosti za škodu neplatí. Právní vztah mezi uživatelem stránek a majitelem domény, vzniklý používáním této webové stránky, se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo. V případě právních sporů, vyplývající z použivání těchto webových stránek, je příslušnost soudu stanovena v místě sídla majitele domény.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky majitele domény mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Majitel domény nemá žádnou kontrolu nad redakčním obsahem cizích webových stránek a nad tím, zda jejich provozovatel dodržuje zásady ochrany osobních dat.


JUNKER GROUP
Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat