de
en
cn
ru
cz

JUCENTRIC 500

Broušení bez průhybu

JUCENTRIC 500 přesvědčuje nejkratšími dobami taktu a nejvyšší přesností. Upnutí mezi hroty udržuje referenci osy obrobku vůči broušenému povrchu při broušení hřídelí a trubek; opěrné pravítko a podávací kotouč zároveň garantují dokonalé podepření.

Dokonale podepřeno

Obrobek se polohuje a upíná mezi dva hroty. Broušení probíhá v upnutém stavu, přičemž se opěrné pravítko, podávací kotouč a brusný kotouč rovnoměrně přistavují až na konečný rozměr jako CNC řízené osy. Tento přístup je jedinečný a byl přihlášen k patentování.

Pohon je realizován pomocí definovaného unášení na ose C pracovního vřeteníku. Po dokončení pracovního cyklu odjíždějí výše zmíněné osy do výchozích poloh a obrobek lze vyložit.

Hlavní přednosti

 • Středová reference díky upnutí mezi hroty
 • Vysoká stálost rozměrů díky podepření podávacím kotoučem a opěrným pravítkem s patentovaným CNC výškovým nastavením
 • Nejkratší doby taktů díky současnému broušení všech průměrů
 • Minimalizovaná vlnitost díky vyvážení brusného kotouče ve dvou rovinách
 • Extrémně klidný chod díky brusnému vřetenu s přímým náhonem

Produktové katalogy

 • JUCENTRIC 500
  JUCENTRIC 500
  Broušení bez průhybu
  deen

Poptávka na stroj JUCENTRIC 500


 
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Závod Holice
Pardubická 332
534 13 Holice
Czech Republic 
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Závod Mělník
Řipská 863
276 01 Mělník
Czech Republic
Phone: +49 (0)7838 84-0
Fax: +49 (0)7838 84-302
E-Mail: info@junker.de
www.junker-group.com
Phone: +420 466 003 111
Fax: +420 466 382 149
E-Mail: info@junker.cz
www.junker-group.com 
Phone: +420 315 632 211
Fax: +420 315 624 292
E-Mail: info@junker.cz
www.junker-group.com 

JUNKER GROUP
Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat