de
en
cn
ru
cz

JUCRANK 1000
JUCRANK 1000
JUCRANK 3000
JUCRANK 3000
JUCRANK 5000
JUCRANK 5000
JUCRANK 6S
JUCRANK 6S
JUCRANK 6L
JUCRANK 6L
JUCRANK 6XL
JUCRANK 6XL
JUCRANK 6XS
JUCRANK 6XS

JUCRANK

Zjednodušení broušení klikových hřídelí

Oscilační broušení pro každou klikovou hřídel. Díky oscilačnímu brousicímu stroji řady JUCRANK nabízí firma JUNKER mnohostranné řešení kompletního obrábění všech typů klikových hřídelí (pro osobní automobily, nákladní automobily, atd.). Typové spektrum zahrnuje všechny typy klikových hřídelí - od jednoválcových až po dvanáctiválcové. V závislosti na způsobu obrábění a požadovaném vyrobeném množství jsou pro jednotlivé typy stroje JUCRANK projektovány a instalovány platformy a brousicí vřeteníky individuálně.

Broušení nahrubo a konečné broušení na jedno upnutí

JUCRANK CBN-oscilační brousicí stroj vyřeší téměř každý požadavek na technologii broušení v oblasti obrábění klikových hřídelí. Broušení hlavních ložisek(s válcovým, konkávním nebo konvexním tvarem) a ojničních čepů(s válcovým, klenutým, konkávním nebo konvexním tvarem) může být řešeno na jedno jediné upnutí. Stejně tak mohou být broušeny oblouky na tvrzených materiálech. Navíc má firma JUNKER v technologickém programu téměř jakoukoliv kombinaci s jinými typy broušení. V závislosti na kombinaci typů strojů tak mohou být obráběny upevňovací pásy, příruby a čepy na jiných brousicích strojích firmy JUNKER.

Přednosti

 • Flexibilní co se týče použití pro rozličný počet válců díky přenastavení v CNC programu
 • Vysoce flexibilní při broušení hlavních ložisek a ložisek klikového čepu prostřednictvím oscilačního broušení
 • Vysoký stupeň využití díky CBN a oleji
 • Orovnávací zařízení a způsob orovnávání dle požadavků
 • Vysoká stálost rozměrů díky měření během procesu
 • Vysoká přesnost díky jednorázovému upnutí
 • Měření a korekce kruhovosti a rozměrů během obrábění
 • Díky principu broušení hlavních ložisek a ložisek klikového čepu na jedno upnutí se odchylka rovná teoreticky nule
 • Podpěra "citlivých obrobků" na hlavním ložisku pomocí samostředicích tříbodových podpěrných lunet
 • CNC řízený přívod chladicí kapaliny zajišťuje permanentní zaměření na brousicí oblast
 • Vysoká dlouhodobá přesnost díky hydrostatickým kruhovým vedením (vedení osy X, posuvné vřeteno, axiální ložisko)
JUCRANK: broušení klikových hřídelí oscilačním způsobem  Broušení klikových hřídelí na stroji JUCRANKBroušení klikových hřídelí na stroji JUCRANKBroušení klikových hřídelí na stroji JUCRANK

Na tomto stroji mohou být broušeny následující obrobky:

Produktové katalogy

 • JUCRANK
  JUCRANK
  Broušení klikových hřídelí
  decnenitptrutr

Poptávka na stroj JUCRANK


 
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Závod Holice
Pardubická 332
534 13 Holice
Czech Republic 
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Závod Mělník
Řipská 863
276 01 Mělník
Czech Republic
Phone: +49 (0)7838 84-0
Fax: +49 (0)7838 84-302
E-Mail: info@junker.de
www.junker-group.com
Phone: +420 466 003 111
Fax: +420 466 382 149
E-Mail: info@junker.cz
www.junker-group.com 
Phone: +420 315 632 211
Fax: +420 315 624 292
E-Mail: info@junker.cz
www.junker-group.com 

Prohlídka

Tento stroj si můžete prohlédnout v našem Technologickém centru.


JUNKER GROUP
Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat