de
en
cn
ru
cz

Výrobní linky

JUNKER disponuje širokou škálou referencí pro koncepci a realizaci výrobních linek. Ať jde o stroje v lince nebo o jednotlivé obráběcí stroje: JUNKER klade velký důraz na standardizovaná rozhraní.

Výrobní linky s know-how

JUNKER disponuje širokou škálou referencí pro koncepci a realizaci výrobních linek. Ať jde o stroje v lince nebo o jednotlivé obráběcí stroje: JUNKER klade velký důraz na standardizovaná rozhraní, např. při přepravě obrobků a u měřících zařízení. Tím zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu všech součástí zařízení. Na přání se může JUNKER stát generálním dodavatelem pro kompletní plnou automatizaci včetně koordinace subdodavatelů až po předání linky.


Velkým přínosem pro zákazníky je široký výrobní program, na jehož základě může JUNKER předložit různé koncepce řešení poptávky. Zákazník si může nakonec zvolit takový výrobní postup, který nejlépe odpovídá jeho rámcovým podmínkám a dlouhodobým strategickým plánům, například    JUNKER GROUP
    Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat