de
en
cn
ru
cz

Firemní historie

Rosteme vysokou rychlostí

Firma, kterou Erwin Junker založil v roce 1962 v bývalém mlýně, začínala se třemi zaměstnanci a dnes je silnou podnikatelskou skupinou s nejlepšími referencemi na světovém trhu: JUNKER - partner for precision.

Tam, kde byla na začátku část výrobních strojů poháněna ještě vodní sílou, byl v roce 1962 zkonstruován první plně automatizovaný stroj JUNKER. Již po deseti letech existence se výrobní program rozrostl na více než 30 typů brousicích strojů a výrobní plocha činila více než 3.000 m2.

Množství zaregistrovaných patentů dokazuje technologický náskok společnosti. Mnohé z těchto konstrukčních řešení se stala impulzem, který ovlivnil celý obor.


Erwin Junker(Zakladatel a majitel JUNKER Group)

1962: založení firmy Erwin Junker Stroje- und Apparatenbau panem Erwinem Junkerem v objektu bývalého mlýna1974: výstavba třetí výrobní haly a rozšíření správní budovy a prostor sociálního zařízení1986: novostavba další montážní haly a čtyřpodlažní administrativní budovy1989: průlom do automobilového průmyslu na 8. veletrhu EMO v Hannoveru, na ploše 500 m²1992: privatizace dnešní firmy JUNKER Grinding Technology a.s. s několika závody v České republice1995: otevření Technologického centra pro výzkum a vývoj2005: největší veletržní prezentace za dobu existence firmy na ploše 720 m² 2012: dnešní hlavní sídlo a vedení firmy v Nordrachu ve Schwarzwaldu/Německo

Historie firmy chronologicky

 • 1962: založení fi rmy „Erwin Junker Maschinen und Apparatebau“ v budově bývalého mlýna
 • 1963: expedice prvního stroje SJ II a (bruska na broušení špice závitníků)
 • 1964: rozšíření výrobního programu o frézovací stroje na čtyřhran; první účast na Mezinárodní výstavě obráběcích strojů v Hannoveru a budování zastupitelské sít
 • 1966: konstrukce plně automatizovaného brousicího stroje na broušení drážky závitník
 • 1972: výrobní program zahrnuje nyní 34 různých typů stoj
 • 1973: představení první brusky na závity GSAJ 
 • 1975: první velká zakázka z Číny na výrobu závitníků
 • 1977: otevření vlastních prodejních míst v USA a Německu
 • 1978: uvedení vysokorychlostního brousicího stroje CBN
 • 1980: otevření prodejního místa ve Velké Británii; založení fi rmy LTA Lufttechnik GmbH
 • 1981: otevření prodejního místa ve Francii
 • 1982: výrobní program zahrnuje cca. 50 různých typů strojů
 • 1985: uvedení na trh jedinečné technologie QUICKPOINT
 • 1987: vstup do automobilového průmyslu prostřednictvím prodeje prvních strojů Valve Center; cca. 70 různých typů strojů ve výrobním programu; vlastní výroba vřeten JUKOMET s upínáním brousicího kotouče
 • 1991: nové koncepty strojů na kompletní obrábění automobilových dílů
 • 1992: převzetí tří českých poboček v Mělníku, Čtyřkolech a Středoklukách a založení skupiny JUNKER
 • 1995: otevření technologického centra v Nordrachu
 • 1997: převzetí fi rmy RIKA AG ve Švýcarsku
 • 1998: udělení ceny „Formule Q“ fi rmy VW za jakost; převzetí pobočky v Holicích v Čechách
 • 2001: certifi kace skupiny JUNKER dle DIN EN 9001 a VDA 6.4
 • 2003: první vysokovýkonný brousicí stroj JUCRANK CBN na kompletní obrábění klikových hřídelí na jedno upnutí; otevření prodejního a servisního místa v Šanghaji, Čína
 • 2005: premiéra nového konceptu stroje Evolution2 2007 fúze českých poboček na společnost Erwin Junker Grinding Technology a.s.
 • 2008: první JUCENTER CBN vysokovýkonný brousicí stroj se dvěma stanicemi
 • 2009: otevření prodejního a servisního místa v Pune, Indie
 • 2011: otevření prodejního a servisního místa v São Paulo, Brasilie

 • 2012: 50. výročí skupiny JUNKER

 • 2012: otevření prodejní a servisní základny v Jaroslavli, v Rusku

 • 2014: Otevření pobočky v Mexiko

 • 2015: Vyznamenání od společnosti Shanghai Genaral Motors Co. Ltd.

 • 2015: Většinový podíl >75% společnosti Zema Zselics Ltda., Brazílie

 • 2015: Otevření pobočky v Turecku
 • 2016: Založení Nadace továrníka Erwina Junkera, na kterou pan Erwin Junker převádí darem velkou část svého podílu v Erwin Junker Top-Holding GmbH

JUNKER GROUP
Tiráž  |  Prohlášení o ochraně dat